Tietosuojaa ja lakiasioita koskeva ilmoitus

Tietosuojakäytäntö

AB Volvo (publ) ja Volvo Truck Corporation kiittävät kiinnostuksestasi tuotteitamme kohtaan sekä käynnistäsi verkkosivuillamme osoitteessa http://www.volvotrucks.com/

Tämä on Volvo Group -verkkosivujen tietosuojaa ja lakiasioita koskeva yleinen ilmoitus. Muiden Volvo Group -yhtiöiden verkkosivuilla tai muilla, tiettyä aihetta käsittelevillä Volvo Group -verkkosivuilla saattaa kuitenkin olla tietosuojaa koskevia lisätietoja.

Henkilötiedot

Volvo Truck Corporation haluaa antaa sinulle mahdollisimman hyvät valmiudet henkilötietojesi hallintaan. Meille on erityisen tärkeää, että voit asioida huoletta verkkosivuillamme. Tietyissä tilanteissa voimme kuitenkin tarvita henkilötietojasi. Meille mahdollisesti luovuttamiasi henkilötietoja (mukaan lukien muun muassa sähköpostiosoitetta) käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

Jos luovutat meille henkilötietoja siinä tarkoituksessa, että voit saada meiltä tietoja (esimerkiksi esitteitä tai kuvastoja), keräämme ja tallennamme kyseiset tiedot. Tietojen perusteella voimme täyttää tietoja koskevan pyyntösi. Jos selaat verkkosivuja tai lataat sieltä tietoja, käyntiäsi seurataan. Seurannan ansiosta saat käyttöösi räätälöityjä tietoja, ja me puolestaan saamme tietoja siitä, missä sivuston osissa kävijät käyvät, evästeitä käyttäen. Lisätietoja evästeistä on jäljempänä.

Käytämme sinua koskevia kerättyjä tai tallennettuja tietoja vain Volvo Truck Corporationin sisällä.

Verkkosivuilla voi olla linkkejä muille kuin Volvo Truck Corporationin verkkosivuille. Volvo Truck Corporation ei vastaa tällaisten verkkosivujen tietosuojakäytännöistä.

Voit ottaa yhteyttä Volvo Truck Corporationiin, jos sinulla on kysyttävää siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi (kuten nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi). Volvo Truck Corporationin yhteystiedot ovat tämän sivun alaosassa. Jos tiedoissasi on virheitä, sinulla on oikeus korjauttaa ne. Sinulla on myös oikeus (kirjallisesti allekirjoittamallasi pyynnöllä, kerran vuodessa ja maksutta) pyytää tietoja meiltä muun muassa siitä, mitä sinuun liittyviä tietoja käsittelemme ja miksi.

Evästeet

Volvo Truck Corporationin verkkosivuilla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tietokoneeseesi tallennettava tekstitiedosto, jossa on tekstimuotoisia tietoja. Evästeiden käyttäminen perustuu haluun parantaa sivuston kävijöiden käyttäjäkokemusta.

Volvo Truck Corporationin verkkosivuilla käytetään kolmenlaisia evästeitä:

1. Ensimmäinen evästetyyppi tallentaa tiedoston pysyvästi tietokoneeseen. Tämän evästeen avulla ladataan verkkosivuille edellisen käyntisi jälkeen lisättyjä tietoja. Verkkosivujen tiedot, jotka eivät ole muuttuneet edellisen käyntisi jälkeen, ladataan paikallisesti tietokoneestasi verkkosivujen avaamisen nopeuttamiseksi.

2. Toista evästetyyppiä eli niin kutsuttua istuntoevästettä käytetään verkkosivuja selattaessa. Se antaa valmiuksia tietokoneen ja verkkosivujen väliseen tilapäiseen tiedonsiirtoon. Istuntoevästeitä ei tallenneta pysyvästi tietokoneeseen, vaan ne häviävät, kun tietokoneen selain suljetaan.

3. Kolmatta evästetyyppiä käytetään tilastollisiin tarkoituksiin. Sen avulla selvitetään esimerkiksi verkkosivujemme eri osien kävijämääriä.

Jos muualla ei toisin erikseen todeta, Volvo Truck Corporation ei milloinkaan kerää evästeillä henkilötietoja, kuten kävijän nimeä tai sähköpostiosoitetta. Kaikki evästeiden avulla välityksellä kerättävät tiedot kerätään täten anonyymisti.

Jos et hyväksy evästeiden käyttöä Volvo Truck Corporationin verkkosivuilla, voit määrittää selaimesi hylkäämään evästeet muokkaamalla selaimen asetuksia tai määrityksiä. Verkkosivuillamme käytettävän tekniikan vuoksi sivut eivät kuitenkaan toimi oikein ilman evästeitä.

Lakiasioita koskeva ilmoitus Tekijänoikeuksia koskeva ilmoitus

Sivuston sisällön tekijänoikeudet omistaa © 2002 AB Volvo (publ) (tai sen tytäryhtiöt ja/tai lisensoijat, jos niin on erikseen ilmoitettu), SE-405 08 Göteborg, Ruotsi. Kaikki oikeudet pidätetään.
Sivustossa olevia tietoja, mukaan lukien rajoituksetta teksti, kuvat ja ääni, ei saa kopioida, siirtää eikä tallentaa ilman AB Volvon (publ) erikseen myöntämää kirjallista lupaa lukuun ottamatta kokonaan yksityiseen käyttöön tarkoitettuja tietoja tai muita erikseen ilmoitettuja tietoja. Verkkosivujen sisällön muokkaaminen on ehdottomasti kielletty.

Joissakin sivuston osissa on kuvia, jotka on suojattu niiden toimittajien tekijänoikeuksilla. 

Tavaramerkit

Ellei verkkosivuilla ole muutoin ilmoitettu, kaikki näkyvissä olevat merkit, yrityslogot ja tunnukset, kuten alla oleva symboli, ovat Volvo Trademark Holding AB:n ja/tai AB Volvon (publ) (tai sen tytäryhtiöiden) tavaramerkkioikeuksien alaisia.

 

Volvo

 

Ei takuuta

TÄSSÄ SIVUSTOSSA OLEVAT TIEDOT TOIMITETAAN "SELLAISENAAN". VOLVO GROUP EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE MISTÄÄN TÄMÄN SIVUSTON TAI MUIDEN LINKITETTYJEN SIVUSTOJEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI MUISTA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MENETETYT VOITOT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, OHJELMIEN TAI MUIDEN TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TIETOJEN MENETTÄMINEN JA MUUT MENETYKSET, VAIKKA VOLVO GROUPILLE OLISI ERIKSEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Volvo Group ei anna mitään takuita millekään muille sivustoille, joita tämän sivuston kautta voidaan käyttää. Tällaiset takuut esitetään vain käyttömukavuuden vuoksi, eivätkä ne tarkoita, että Volvo Group hyväksyy vastuun tällaisten verkkosivujen sisällöstä tai käytöstä. Sinun vastuullasi on lisäksi varautua käyttötilanteeseen ja varmistaa, ettei missään käyttöön valitsemassasi sisällössä ole viruksia, matoja, troijalaisia eikä muuta haitallista materiaalia.

Näillä verkkosivuilla olevissa tiedoissa saattaa olla teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä.

Näillä verkkosivuilla olevia tietoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tai velvoitetta.

Verkkosivuilla julkaistuissa tiedoissa saattaa olla viittauksia tai ristiviittauksia sellaisiin Volvo Groupin tuotteisiin ja palveluihin, joita ei ole vielä julkaistu tai saatavilla maassasi. Tällaisten tietojen täsmällisyyttä ei voida taata erityisesti siksi, että näitä tietoja voidaan muuttaa, niillä saattaa olla erityisvaatimuksia tai niiden saatavuus voi vaihdella. Tällaiset viittaukset eivät tarkoita, että Volvo Group aikoo julkaista tällaisia tuotteita tai palveluja maassasi. Saat mahdollisesti tilattavissa olevien tuotteiden ja palvelujen kattavat tiedot paikalliselta jälleenmyyjältä. 

Kommentit, kysymykset ja ehdotukset

Huomaa, että mitään tietoja, pyytämättä tehtyjä ehdotuksia, ideoita ja muita esityksiä ei käsitellä luottamuksellisesti, eikä niiden katsota olevan kenenkään omaisuutta. Kun lähetät tietoja tai materiaalia, myönnät AB Volvolle (publ) ja Volvo Groupille rajoittamattomat, peruuttamattomat oikeudet käyttää, kopioida, näyttää, esittää, muokata, siirtää ja jakaa kyseistä materiaalia tai kyseisiä tietoja ja hyväksyt myös, että AB Volvo (publ) ja Volvo Group voivat käyttää mitä tahansa lähettämiäsi ideoita, käsitteitä, tietotaitoa tai tekniikoita vapaasti mihin tahansa tarkoitukseen.

Verkkosivuilla saatavilla olevat ohjelmistot

Kaikkien näiltä verkkosivuilta ladattavissa olevien ohjelmistojen ("ohjelmisto") tekijänoikeudet omistaa AB Volvo (publ) (tai jokin sen tytäryhtiöistä) ja/tai sen toimittajat.

Ohjelmiston käyttöä valvotaan mahdollisen käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti. Sopimus toimitetaan ohjelmiston mukana tai se sisältyy ohjelmistoon ("käyttöoikeussopimus"). Ellei käyttöoikeussopimuksessa ole muutoin ilmoitettu, ohjelmisto on ainoastaan loppukäyttäjien ladattavissa. Jos ohjelmistoa kopioidaan tai jaetaan käyttöoikeussopimuksen ehtojen vastaisesti, seurauksena saattaa olla siviili- ja rikosoikeudellisia rangaistuksia.

EDELLÄ OLEVAA RAJOITTAMATTA OHJELMISTON KOPIOINTI TOISEEN PALVELIMEEN TAI SIJAINTIIN JATKOKOPIOINTIA TAI JAKELUA VARTEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.
MAHDOLLINEN OHJELMISTOTAKUU MYÖNNETÄÄN VAIN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI. VOLVO GROUP IRTISANOUTUU TÄTEN KAIKISTA OHJELMISTOA KOSKEVISTA TAKUISTA JA EHDOISTA MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI OLETETUT TAKUUT JA EHDOT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, ELLEI KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA OLE NÄITÄ ERIKSEEN MYÖNNETTY.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää edellä olevaan liittyen, voit ottaa yhteyttä AB Volvoon (publ) Volvo Truck Corporationin yhteystietosivun kautta.