Lakiasioita koskeva ilmoitus

Tekijänoikeusilmoitus

Sivuston sisällön tekijänoikeudet omistaa AB Volvo (publ) (tai sen tytäryhtiöt ja/tai lisensoijat, jos niin on erikseen ilmoitettu), SE-405 08 Göteborg, Ruotsi. Kaikki oikeudet pidätetään.
Sivustossa olevia tietoja, mukaan lukien rajoituksetta teksti, kuvat ja ääni, ei saa kopioida, siirtää eikä tallentaa ilman AB Volvon (publ) erikseen myöntämää kirjallista lupaa lukuun ottamatta tilanteita, joissa tietoja käytetään pelkästään yksityisesti tai asiasta on erikseen muuta ilmoitettu. Sivuston sisällön muokkaaminen on ehdottomasti kielletty.

Joissakin sivuston osissa on kuvia, jotka on suojattu kuvien toimittajien tekijänoikeuksilla.

Volvo

Tavaramerkit

Ellei sivustossa ei muutoin ilmoitettu, kaikki näkyvissä olevat merkit, yrityslogot ja tunnukset, kuten vasemmalla oleva symboli, ovat Volvo Trademark Holding AB:n ja/tai AB Volvon (publ) (tai sen tytäryhtiöiden) tavaramerkkioikeuksien alaisia.